logo
Main Page Sitemap

Alnarp slott


Släkten Marsvin innehade Dybeck till 1630-talet då en av döttrarna i familjen gifte sig med landsdomaren över Lolland och Falster, Lave Bille.
Säljaren, Holger Thott, kunde inte förlika sig med sina nya herrar, utan beslöts sig för att sälja egendomen och lämna Skåne för gott.Man har inte funnit någon motsvarighet till ett sådant skrank vare sig i Sverige eller i utlandet.Skytteföreningens medlemmar kom nära nog samtliga från Trolleholm och bygden nääs slott konsthantverk kring godset.Borgen byggdes på en holme i Svanholmssjön, för att genom den naturliga vallgraven bli mera lättförsvarad.Ölls en mycket uppmärksammad lösöresaktion på Sextorp slott.Anne Brahe hade även omsorger om annat än egna hus och hem.
Kungen avsattes och tvingades i landsflykt den 14 mars med förbud att någonsin återvända.På så sätt återfick Hviderup sin 1700-talskaraktär med två våningar.Flera ägare innehade egendomen under korta perioder, men den siste ur familjen, greve Axel Raoul Hamilton, kom att äga Kronovall mera varaktigt.Med ved för ugnarna.Parken är öppen för besökande.Det paradoxala är att deras existens i Skåne även hotades av deras tidigare landsmän genom att den danska staten erbjöd dem att få gods och jord om de lämnade Skåne och flyttade över sundet.Vid reformationen kom det till kronan och blev förläning.Godset hade under Krabbes sista period blivit svenskt och inköptes då av generalguvernören, friherre Johan Banér.I de socknar som godsen tillhörde tog hon initiativ till såväl skolor som sjukhus och en tidig form av socialvård.
Den aktuella byggnaden har i alla tider kallats Billehuset av det skälet att den tros ha föregått den byggnad som Anders Steensen Bille uppförde som huvudbyggnad år 1615.
Han hade flera uppdrag för danske kungens slotsgade nykøbing falster räkning, bl a som befälhavare för de dansk-skånska styrkor som framgångsrikt bekämpade den svenske kungen Gustav II Adolfs trupper i slutskedet av deras plundringståg i nordöstra Skåne.
Sitemap