logo
Main Page Sitemap

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri


Der findes to typer bortlodninger; bortlodninger under.000 kroner og bortlodninger over.000 kroner.
Ved afholdelse af free spins tivoli casino almennyttigt lotteri ved salg af lodsedler, hvor hotel planet hollywood resort casino las vegas usa lodtrækningens resultat offentliggøres efter salgsperiodens udløb (ikke-forhåndstrukne lodder kan gevinsterne bestå i pengebeløb, værdipapirer eller lignende.
Når den samlede salgssum ikke overstiger.000., kan arrangørerne foretage lodtrækningen under møder eller fester, og i overværelse af publikum.
I givet fald skal et eksemplar af det offentliggjorte regnskab fra arrangørens seneste afviklede lotteri forelægges Spillemyndigheden eller, hvis betingelserne i 2, stk. .Ved meddelelse af tilladelse til almennyttigt lotteri ved tombola skal det af tilladelsen fremgå, hvorfra salg af lodder.v.På foreningernes hjemmesider, forudsat at det kun anvendes som betaling i de tilfælde, hvor der er en fysisk lodseddel, og betalingsoplysningen ikke genererer loddet eller lignende.Du finder også en vejledning om ansøgning om tilladelse under Vejledninger.Foreninger og organisationer kan højst anmelde to lotterier årligt, og lotterier derudover skal der søges om tilladelse til.Indsendelse af lodseddel Du skal foruden regnskabet sende en kopi af den anvendte lodseddel, vejledning, opslag eller lignende til Spillemyndigheden.Det tidsrum, hvori det almennyttige lotteri afholdes (salgsperiode).Juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter, som ændret ved direktiv 98/48/EF.Brug af notar, en notar skal foretage selve lodtrækningen, medmindre det er et bankospil eller almennyttigt lotteri med forhåndstrukne lodder.
Oplysninger, der skal gives ved ansøgning om tilladelse.
Indsendelse af regnskab, efter afholdelse af lotteriet, skal du offentliggøre: Et revideret regnskab over det almennyttige lotteri.Betingelser der skal være opfyldt inden der ansøges: Almennyttige lotterier kan afholdes af foreninger, organisationer, komitéer (bestående af mindst 3 personer) eller institutioner.4, er lotterier i et landsdækkende radio- eller tv-program med indsamling bøvling slot til formål og som er til fordel for velgørenhed.Pkt., 3, 4, 5, 6, stk. .Hvis overskuddet er fordelt blandt flere modtagere, skal fordelingsprocenten angives.Afgiften for en lodtrækning er 500.I forbindelse med anmeldelsen skal værdien af den største gevinst oplyses.Hvad skal jeg gøre for at kunne afholde lotteri?
Du skal selv sørge for at aftale lodtrækningen med notaren, gerne inden du sender ansøgningen om tilladelse til.

Ved ansøgning om tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri ved forhåndstrukne lodder og bankospil skal arrangøren over for Spillemyndigheden godtgøre, at gevinstfordelingen beror på tilfældet, og at afholdelsen af almennyttigt lotteri vil finde sted på betryggende vis.
Det samlede antal lodder i lotteriet.

Sitemap