logo
Main Page Sitemap

Bosjökloster slot og slotspark


Gennem flere hundrede år var Bosjökloster det rigeste kloster i Danmark med en poker elky grospellier meget høj anseelse.
Foto: Foto: Klosterkirken, klosterkirken ved siden af klostret er fra midten af 1100-tallet og bygget i sandsten fra Hör-egnen.
Bosjökloster var benediktinerkloster frem til, reformationen i 1536, hvor Christian.For at blive optaget på klostret måtte novicerne have store gaver med sig.Fra 15 tilhørte Bosjökloster fru Thale Ulfstand.Gennem flere århundreder var Bosjökloster det rigeste kloster i Danmark med en meget høj anseelse.Slotsparken med restaurant, til Bosjökloster hører en stor smuk slotspark med.Grundlagt som benediktinerkloster, bosjökloster Slot ved Ringsjön i Midtskåne var oprindeligt et benediktinerkloster.Foto: Jane Lindbladh, tiden efter reformationen.Her finder du Bosjökloster, bosjökloster ligger på en halvø mellem Östra og Västra Ringsjön, syv km syd for Hör.
Nonnekirkegården nord for kirken rummer en del runde gravsten, hvoraf nogle kan være nonnegravsten.
Inddrog klostret og tildelte det den afsatte ærkebiskop i Lund Torbern Bille, mod at han sørgede for de tilbageværende nonners underhold.Foto: Jane Lindbladh, arrangementer og udstillinger, bosjökloster Slot ved Ringsjön i Skåne er oprindeligt et benediktinerkloster, som under den nuværende ejer, greve Bonde, er omdannet til en turistattraktion.SE OGSÅ, flere kirker og klostre i Skåne.Bygningerne fik et senmiddelalderligt præg, som var på mode på den tid.Det var derfor kun velhavende familier, der søgte til Bosjökloster, for at deres døtre her kunne få en god opdragelse.Klostret bevilgede aflad til alle, som besøgte det, eller som bevillige gaver.I slotsparken finder man Café Restaurant, hvor man kan låne en robåd og sejle en tur ud på søen (lån af robåd er inkluderet i entréen).Især under pesten i 1300-tallet strømmede det ind med gaver fra folk, som håbede, at de derved kunne undgå den sorte død.Bille tilhørte 1500-talets euromax play casino casino fremmeste danske adelslægt, som ejede flere godser i Skåne.


Sitemap