logo
Main Page Sitemap

Campingplads nær egeskov slot


1650, 88/58T; Høg, Rasmus Peder Nielsen, Åslund, Additnæs, 99/19T; Høgild,., provst, Thyrsting.
Vestbirk Højskole 1948-63, 92/20T; Bjerre, Silliam, Højskolelærer og valgmenighedspræst, 07/9T; Bjerrebo, 04/101T; Bjerregade, 87/19T; Bjerregaard, Brædstrup, 91/44T/94/50T/89-90T; Bjerregaard, Brædstrup, tidl.Meldgaard, sidste åbningsdag, 1977, 12/108,TB; Melgård, Elias, fmd.1944,12/61,TB; Addit Skov, 92/66T; Addit Vandværk, 87/34T; Addit Vandværk af Keld Pedersen, 09/28-TB; Addit Vandværk, Foto, 09/37B; Addit Vandværk, historisk skrift af Allan Leth Frandsen, 09/28T; Addithus Avlsgård, opført 1887, 99/12-TB00/15T; Addithus, Foto, 09/31B; Addithus, Kongeparrets bil med Chauffør, 99/15,TB; Addithus, opført 1894-95, 96/15T/97/14T/99/8-BT/12-T; Addithus.Sognepræst i Ring 1730, 94/54T; game pocket Fabricius,., sognepræst, Grædstrup, 89/55T/97/24T; Facts og myter, slægtsbøger, 09/64-T; Fadstrup, Agnes og Jens, fodermesterpar, Transøballe, Løndal, 00/18T; Fadersbjergaard i Træden, 13/48,.Tønning Skov, 87/52T; Tønning Sogn, 90/74T; Tønning Sogn, afhandling, 90/77T; Tønning Station, 09/9-TB; Tønning Stationsby og dens befolkning, 09/9-T; Tønning, 89/66K; Tønning-Træden Skole, 87/79T; Tønning-Træden Sogne, 88/10T/92/18T; Tørreladen, Klostermølle, 03/10B; Tørring og Omegns Sportsfiskerforening, 93/28T; Tørring-banen, 98/34-35T; Tørring-Brædstrup-egnens Elitekvægavlsforening, 95/37T; Tørring-Brædstrup-egnens Kvægavlsforening, 00/81T; Tørringvejen, 94/59T;.Slagtermester Niels Wonge, Brædstrup,.Knoth, skive fh lotteri Føvling lotto vintage Skole, 92/78T; Undervisning, Føvling Skole, 1937-44, 92/70-T; Undervisning, Ry-lejren, 87/49T; Undervisningspligt, 90/32T; Ungdoms- og gymnastikforening, 91/59T; Ungdomsarbejde, Hårup, 90/7T; Ungdomsforeningen i Sdr.Theol., skolebestyrer, 01/29T; Klining, 92/42T; Klitplantning, 05/32T; Kloakering, Voerladegård 1930, 98/25T; Kloster Mølle FabriK, 88/63T/99BT 91/56T/95/11T/97/9T/97/92T/01/ 94T; KlosterKær, 01/95T/06/28T; Klostermølle Naturcenter, 06/81TB; Klostermølle, pap- og papirfabrik 03/8-18TB; Klostermølle, papirfabriKation fra 1932-74, 09/87T; Klostermølles Fabrikker, indsigelse mod Brædstrup Vandværk, 1961, 99/88T; Klostermøllevej, 91/47T; Klostrene i Voer.Voerladegaard 1844, 91/47T; Nielsdatter, Karen,.Max Nielsen, Nygade, Brædstrup, omkr.1910, 07/58TB; Hermansen, falckredder, Østergade, Brædstrup, 91/72T; Hermansvej, 07/62T; Herreborge, 91/81T; Herredets tingsted, Østergade 7, Brædstrup, 09/17; Herredsberejsning 1897-98, Nationalmuseet, 98/51T; Herredsfoged i Tyrsting og Vrads Herreder, 88/21T/89/29T/91/74T/94/27T; Herredsfogedboliger i Brædstrup, 11/97,T; Herredsfogedboligen, Østergade 3-5-7., 11/100101, TBT; Herredsfogedboligen, Nørregade, bygget i 1887, 11/103,TB; Herreds-fuldmægtig, 89/29T;.1913, 90/44BT/50B/95/19T; Kjærsgårds bæk, 93/80T; Kjørsengård, Vorde Sogn, 91/19T; Klausen, Henry, graver, Grædstrup KirKe, 97/24T; Klausen, Ib, lærer, Tønning, 93/4T; Klausen, Ib, sognepræst, Tønning-Træden, 93/7TB; Klaverspil, 94/77T, Klein, Jesper, skuespiller, 07/27-TB; Kleis, Bothilde Mette,.Vissing, 94/63-64T; Udskiftningen 1797, Voerladegaard, 91/47T; Udskiftningen i Gammelstrup, 88/82T; Udskiftningen, 07/39T; Udskiftningen, Føvling,.
1850, Brædstrup, 87/10T/04/24-25T; Andersen, Johannes, Saltendalhus, Skovarbejder, Additskov, 99/18T; Andersen, Julius, Isenkræmmer, Bredgade, Brædstrup, 89/82T/94/26T; Andersen,.
1795, 88/63T; Jensen, Niels, gdr., Træden, 01/44T, Jensen, Niels, Købmand, Dauding, 09/53T; Jensen, Niels, markmand, Voerladegård, 92/45T; Jensen, Niels, Vaabensholm, 94/31T; Jensen, Nielsine, lærerinde, Føvling Skole,.
Hansen, Ejvind, arrestforvarer i Brædstrup fra, 96/8-T/9B; Hansen, Eli, Voerladegård, 87/7T; Hansen, Elna Dinesen,.1950, 89/19B; Olesen, Ole, Brædstrup, 92/13T; Olesen, Ole, gdr., Damgaarden, Brædstrup, omKr.Cykelruten "Visingsö runt" "Visingsö runt" er en cykelrute.Jan Trøjborg, borgmester, Horsens Kommune, 09/101TB; Jarl Egeberg, 09/100TB; Jarl, Axel, godsejer, 97/15T; Jarl, Carl FrederiK, direktør og industrimand, København, 97/12T/97/16T; Jarl, Viggo, billedhugger, Løndal, 97/16T-; Jarl, Viggo, Løndal, flagsKib til Sdr.92/57T; Føvling Brugsforening nedlægges, 1968, 96/62T; Føvling Brugsforening, 1908, 96/62T; Føvling Brugsforening, 93/16T; Føvling by, 95/29T/66T; Føvling.Cykler udlejes ved færgelejet i Visingsö.1898, 09/58T; 09/63B; Ellen Sehested, Kammerherreinde, Addithus, 09/32T; Elling Østergård, 92/69T; Elling, Peder Christensen, gårdmand, Gammelstrup, 1742, 88/81T; Elling, Peder, Annexgården, Træden, 1787, 99/76T; Elmotor, 88/45BT; Elritse, 92/72T/93/22T; Elsborg, Birgit, Korformand, Nim, 05/43T; Elsborg, Jørn, installatør, Nim, 05/42T; Elsdyr, 05/22TB; Elselskaberne, 09/89T; Elværk, 87/16TB; Elværker.Husmandsforeningen, 94/86T; husmandsforeninger, 06/90-91; HusmandsKredsen, 88/36T; Husmoderens arbejde, 91/53T; Hververulle, 91/17T; Hvervet Karl, 91/64T; Hvideslægten, 92/78T; Hvidstengruppen, 89/84T/96/56T; Hvidt,., stiftamtmand, Århus, 93/65T; Hviid, Juliane Margrete,.m.1850, 88/85T; Ombygning af Brædstrup Apotek, 05/55T; Ombygning af Voervads Bro, 91/40T; Omformning af vekselstrøm til jævnstrøm.
Møldrup-Krog, hovedgård, Voerladegaard Sogn 91/35T; Møldruplund, Voervadsbro, under.
Sitemap