logo
Main Page Sitemap

Ericsbergs slott jakt


ericsbergs slott jakt

Våra hyresobjekt finns runtom på våra marker och i tätorten Forssjö, knappt 10 min från Katrineholm.
Han testamenterade det i sin tur till sin systerson Carl Carlsson Bonde.I Albin Roosval (Hrsg.I dag är det 8:e generationen av familjen Bonde som driver gården.Godset är ett fideikommissbolag inom släkten, bonde.I faderns testamente bestämdes att biblioteket skulle som fideikommiss bli 7 kamp kortspill kvar på Ericsbergs slott.Svenska mästerskapen i dressyr har arrangerats på Ericsberg fyra gånger, 2005, 2007,.Kristofer Gyllenstierna, riksråd och överståthållare.
Platsen där Ericsberg nu ligger, kallades tidigare Pintorp eller Pinnatorp, vilket bland annat står omnämnt 1508 då väpnaren Knut Nilsson av Bosgård sålde torpet till fru Anna Karlsdotter, änka efter riddaren Erik Eriksson (Gyllenstierna).y.
Stora delar av biblioteket såldes i början av 2000-talet genom kataloger från Antikvariat Mats Rehnström och Centralantikvariatet i Stockholm.
Slottet behärskar hela omgivningen från en höjd.Beata von Yxkull styrde själv godset när hennes man låg ute i kriget.Han utökade ägorna betydligt och gjorde det 1778 till fideikommiss för sin son, David Gotthard Hildebrand, som dog 1808.Dennes son, överstekammarjunkaren Carl Carlson Bonde ärvde godset 1895.Vatten 1 130 hektar.Mitt i sköna Södermanland ligger Ericsbergs Slott, ett av Sveriges finaste Barockslott.
Slottet består av tre våningar förutom källarvåningen.

Credit: ( see original file ).


Sitemap