logo
Main Page Sitemap

Eriksholm slot udlejning
eriksholm slot udlejning

Han, der er storaktionær i olie- og gasindustrien, har dette år valgt at sætte Eriksholm til salg, da det ikke har været muligt at få godset til at give overskud ved udlejning til fester og konferencer.
Først skilte Carl Williams søn Kai Ahlefeldt i 1959 landbruget fra godset og gav det til sin søn Jørgen.Lundehuset, schildenseje Fodermesterbolig, sophie Amaliegården, clausholm Slot Clausholmvej 308, Voldum, 8370 Hadsten.De senere ejere, Hans Caspar Jacobsen og Christian Frederik von Holstein, frasolgte en stor del af fæstegårdene samt to kirker, der hidtil havde hørt under Eriksholm.Vinderup dukker først op i kilderne igen i 1556, hvor Johan Friis får skøde på både gården samt byens 11 gårde gennem en byttehandel med Kronen.Sidstnævnte var tilfældet i Vinderup, hvor Peder Jensens væbnergård efterhånden opslugte landsbyen, den.Af Jørgen Mührmann-Lund, wAUW!Stamhuset fik dog en kort levetid, men til gengæld trivedes landbruget, hvor tidens landboreformer blev gennemført og driften effektiviseret.Mads Eriksen Vasspyd var en af egnens væbnerslægter, og det var under hans søn, Erik Madsen Vasspyds, at Vinderup fik ændret sit navn til Eriksholm.Og for at undgå en arveafgift overdrog den da 82-årige greve i 1972 Eriksholm og skoven til sit barnebarn William, der er Mette Maria Ahlefeldt-Laurvigs mand.Blandt disse lensmænd var Christopher von Festenberg kaldet Pax, da han var ud af den schlesiske adelsslægt Packisch.Avlsgården og agerjorden blev overdraget til sønnen Jørgen William Ahlefeldt-Laurvig, der siden tilkøbte gårdene Wegenersminde og Rønmosegaard.Kildematerialet for det meste består af fremstillinger, mundtlige overleveringer og sjældent af ikke-trykte arkivalier med undtagelse af tredje del om familien Ahlefeldts tid på Eriksholm, der primært er baseret på private breve og erindringer.Disse udrustede krigerbønder kaldtes væbnere, og flere af dem tog adeligt våben.Den sommer holdt den daværende godsejer Hans Brinck-Seidelin bryllup for sin søster, selvom 17 håndværkere endnu ikke var færdige med at indrette den da nyligt opførte hovedbygning.Og man må give ham ret.
Denne bog ser fantastisk ud!
Bogen er inddelt i fire dele, hvor de vinde penge tricks tre første omhandler de forskellige ejere og deres slægters historie, mens sidste del behandler dagliglivet på herregården herunder nogle indblik i folkeholdets liv.
Til kongens og sine standsfællers fortrydelse endte denne udbrydergreve dog som venstremand, da han efter en karriere i udenrigstjenesten blev udenrigsminister 1908-13.Det gode liv i Europas hovedstæder og på Eriksholm skildres blandt andet i private breve fra Carl Williams hustru, komtesse Elisabeth Danneskiold-Samsøe.I Vinderup by fandtes en væbnergård, der blev ejet af væbneren Peder Jensen, som var den første, der skrev sig til Vinderup i 1392.Skovdïstriktet ejes i 2014 fortsat af Christian William Ahlefeldt-Laurvig, mens Hans Christian Benedict Ahlefeldt-Laurvig i 2014 ejer avlsgård og agerjord.Dermed var Vinderup oprettet som herregård.Danmarkshistorie i øjenhøjde er forfatterens betegnelse for denne type historie, som til forveksling mere ligner slægts- og lokalhistorie.Landsbybønderne i området opgav deres selvejendom for at slippe for de tunge skatter, og i stedet blev de fæstebønder under kirken, en herremand eller byens væbner.Det var nemlig tidens skik at opkalde sin gård efter eget navn.
I 2014 blev gennemført endnu en deling, da hovedbygningen på Eriksholm skilt fra skovdistriktet og solgt til anpartsselskabet JulRas.
Ejerhistorie, eriksholm hed oprindeligt Vinderup og lå i en landsby ved samme navn.Mette Maria Ahlefeldt-Laurvig skriver i indledningen, at mødet med herregårdens tomme og iskolde, men stemningsmættede rum stimulerede hendes historiske fantasi i en sådan grad, at hun måtte vide hvem, der havde boet der, hvad de havde lavet og ikke mindst om de havde været lykkelige.
Vinderup blev herefter underlagt Kalundborg slotslen, som blevet drevet af kongelige lensmænd.
Bogen, der er skrevet slotsfruen Mette Maria Ahlefeldt-Laurvig og udgivet på eget forlag, er fyldt med stemningsfulde fotos af Kurt Rodahl Hoppe.

Sitemap