logo
Main Page Sitemap

Frederiksberg slot historie
frederiksberg slot historie

17 Neptune fountain edit Neptune Fountain Designed by Adrien de Vries, the Neptune fountain is considered to be the castle's sculptural masterpiece.
16 Riddersalen umiddelbart før branden.
Frederiksborg Slotskirke I kirken er, vistnok fra Christian V's tid, ophængt de våbenskjolde, som indehaverne af Elefantordenen og Dannebrogordenens storkors fører eller vælger sig (efterhånden som nye kommer til, skydes de ældste ud og anbringes i nederste stokværk af løngangen).
Den trådte i kraft november 1861 og foranstaltede bortlodningen af danske kunstflidsarbejder, og overskuddet skænkedes til Frederiksborg.Århundrede tilhørte det slægten Gøye.På loftet, siger en beskrivelse fra 1646, var der arbejdet i 7 år af 26 billedhuggere, og det gjorde i den lange, smalle og ikke særlig høje sal (77 alen lang, 21 alen bred, 10 alen høj) mulig et noget broget og forstyrrende indtryk.Brygger Jacobsens sidste storartede gaver til Frederiksborg Slot er Neptunbrønden (opsat 1888 ) i den ydre og løve brønden i den indre slotsgård.Selve slottet blev også renoveret i 1730erne, men slottet gik af brug som kongelig bolig ved udgangen af 1700-tallet.126 Se Levysohn, "Et gammelt Orgel paa Frederiksborg i Museum, (1891) 2,.Hillerødsholm redigér redigér wikikode Hillerødsholm er en gammel hovedgård, der 1275 synes at have tilhørt Anders Pedersen Wæther.Its location in Hillerød led to the development of vastly improved roads, initially reserved for the king.Friis, "Frederiksborgfontænen i Tidsskrift for Kunstindustri (1890.5) slaget ved Risby, 6) Kalmar Slots erobring, 7) den svenske flåde flygter fra Kalmar, 8) Christian IV's angreb.Men i årene rev hans søn Christian.
Også datteren Hedevig, gift med kurfyrst Christian II af Sachsen, fødtes her.
22 En hemmelig artikel i denne fred angik særlig Frederiksborg, idet svenskerne heri forlangte, at Karel van Manders tapeter med fremstillinger af sejrene i Kalmarkrigen skulle overstryges med farve, som værende til spot og vanære for Sverige, en bestemmelse, som dog ikke kom til udførelse.
The Valdemar Room contains a number of history paintings which were specially commissioned for the museum, including Carl Bloch 's Christian II's Imprisonment in Sønderborg (1871 Otto Bache 's De sammensvorene rider fra Finderup (1882) showing the conspirators riding away from Finderup near Viborg after.Det er opført i hollandsk renæssancestil.Begge gårdene bortforpagtedes hver for sig, indtil Frederik IV henlagde deres arealer til Frederiksborg Stutteri.Frederiksborg skulle dog ikke længe stå iført sit pragtfulde skrud.Det synes, efter hvad der foreligger, utvivlsomt, at kongen, som få år efter begyndte krigen med Sverige, under hvilken store byggeforetagender næppe kunne trives, har poke your nose ladet den nylig opførte hovedbygning i det væsentlige uforandret.Men arbejdet i slottet selv fik dog først rigtig fart, da Jacobsen 1877 skænkede 200.000.19 I den modsatte del af bygningen fandtes dronningens værelser, svarende til dronningetrappen og dronninge- eller jægerbakketårnet.Birgitte Gøye og, herluf Trolle var ejere af gården og ved mageskiftet med Kong Frederik.På en ø i den ene af søerne ligger Frederik VII's fiskepavillon.I denne, der var mosaikbelagt, knejsede til venstre kirkens prægtige klokketårn (275 fod til spirets top) med 6 klokker, hvoraf to måske fra Esrom Kloster, og et stort klokkespil (se nærmere neden for til højre trappetårnet midt på prinsessefløjen og i baggrunden på kongefløjen.


Sitemap