logo
Main Page Sitemap

Gammel vrå slot


124 Niels Bondrup, ugift i Havbrogård, foged på Mølgård.
Ålborghus amt og Ålborg Stiftamt til 1714 Skiftebrev 1712 B 0C - 13 23 Niels Benzon til Havnø i Visborg sogn.
Desuden nævnes afdødes far Mourids Lauridsen Højer, på hvis grund Flescherhuset ligger.
337 Benned Christensdatter i Borup.Anne Marie Christensdatter Ribers første ægteskab med Peder Mortensen Munch til Hvidstedgård, skifte.5.1761 lbnr.347 Testamente.2.1746.FM: 1 farfar Jens Møller 2 farbror Frederik Christian Møller, forpagter på Hjermeslevgård.FM: farbror Rasmus Møller i Store Købmagergade i København.LV: Thøger Benzon til Sohngårdsholm.41 Niels Nielsen Griis, ugift købmandskarl i Ålborg.Rasmus Jacobsen i København.FM: morbror Laurids tjen penge pa spil valuta Pedersen i Vestergård i Tylstrup i Ajstrup sogn.A: 1) søster Anne Nielsdatter, død.A: 0) Jens Kjær til Ørndrup, skifte.1.1765 lbnr.363 og Vibeke Marie Cathrine Hagedorn, skifte.5.1779 lbnr.633 1) bror Christian Frederik Jensen Kjær i København 2) Otto Jensen Kjær i Havrekrogen, skifte.10.1783 lbnr.742.Jeppe Nielsen, bødker i Ellidshøj b Else Svendsdatter.m.4B: a Anne Dorthe Hansdatter, enke efter Niels Jensen b Anne Christine Hansdatter.m.Poul Lauridsen i Gandrup.A: 1) bror Markus Gerhard Rosencrone til Børglumkloster og Nøragergård.B: 1) Peder Christensen 2) Mette Christensdatter.m.
Poul Sørensen Høgh i Øster Svenstrup 2) søster Inger Marie Jensdatter.A: 0) Henrik Jensen Skov på Voergård.B: 3) Christen Andreassen Muderspach, uvist hvor 4) Birgitte Sofie Andreasdatter Muderspach.B: 1) Karen Isaksdatter.m.A: 0) forældre Laurids Hauch, amtsforvalter, check lotto app død.10.1739 og Marie Bertelsdatter, skifte.6.1742 lbnr.135 1) bror Bertel Hauch, løjtnant i København 2) bror Johannes Hauch, kopist i Krigskancelliet i København 3) søster Christiane Frederikke Hauch i Ålborg 4) Christence Hauch i Ålborg.15) Afkald.12.1747 fra Anne Stigsdatter.m.E: Marie Cathrine Lübecker, der døde.9.1760, skifte.10.1760 fol.104.Første ægteskab med Niels Sørensen Bugge, forpagter på Bjørnkær i Bjergsted sogn, død 1683 B: 1) Laurids Nielsen Bugge i Ejstrup i Hvidbjerg sogn på Mors 2) Mette Nielsdatter Bugge i Bjergsted, enke efter sidste ægteskab med Peder Ludolfsen Ridderhuus, præst i Øland i Øster.I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller.
FM: morbror Anders Bagger til Hastrup i Thyregod sogn ved Vejle.B: 1) Birthe Brøndlund.


Sitemap