logo
Main Page Sitemap

Jesper jørgensen gjorslev slot


31/12, datter af best online casino to play video poker grosserer Harald Nyborg (død 1944) og hustru Bodil.
Maack; gift 2/7 1955.
Af organisationens executive committee 1970.
Gang 2/7 1944.1946; 1946-57 ansat i ØK med tjeneste i Thailand ved kompagniets teak koncessioner, fra 1952 som leder; direktør i The Joint Timber Company, Ltd., Chiengmai, Thailand 1957-62 og i Takoradi Veneer and Lumber Company Ltd., Takoradi, Ghana 1962-64; skovrider for Frijsenborg skovbrug 1964.Adresse: Edithsvej 1,2920 Charlottenlund.Modtog ved Københavns 800 års jubilæum i 1967 hædersgaven »Absalon«.Pepke; gift 1/12 1956.Grønlund (død 1945 gift (ægteskabet opløst 1966).
19/5 1916 i Roskilde; søn af provst Johannes V Beck (død 1964, se Blå Bog 1964) og hustru Emilie.
Har skrevet: Litterære afhandlinger i Edda, Højskolebladet og i festskrift til Valdemar Vedel 1934; Aldous Huxley (1938 medarbejder ved »Tønder gennem Tiderne« (1943 Thomas Bredsdorff en dansk Højskolemand (1953 Den danske folkeskoles historie (1956 Hans Gyldenkærne, en sjællandsk bonde (1967).
Foreningen Dansk Samvirke's repræsentant i Wien fra 1960.På statens seruminstitut 1932-38; specialistanerk.Civilingeniør Sverre Malm (død 1947) og hustru Karen.Student (Helsingør) 1936; premierløjtn.Karen Linderstrøm-Lang redaktør (s.m.Af bestyrelsen for foreningen Dansk Natur-Dansk skole 1946-62, af styrelsen for universitetets arktiske station på Disko og af folkeuniversitetets styrelse fra 1950 (formand for programudvalget indtil 1959 medl.Formand for fredningsnævnet for Vejle amts sydlige fredningskreds.28/7 1901 i Skærbæk, datter af købmand Enevold Mikkelsen og hustru Johanne.Landbrugsuddannet 1944; uddannet som handelsmedhjælper i Hurup Brugs 1948; handelsskole 1949; dekoratør hos A Fonnesbech A/S 1950-51; dekorationschef i Anva 1952-65 og medvirkede i denne periode ved ombygningen af National- Scala til hovedsæde for Anva, medarbejder ved.Af Finsk Dermatologisk Selskab og Svensk Dermatologisk Selskab; Hon foreign member Iranian Society of Dermatolo- gy and Venereology, British Association of Dermatology og American Association of Dermatology.Af modstandsstyrkernes byledelse i Odense 1944-45; chef for modstandsstyrkerne i Odense.
Af bestyrelsen for Carlsberg Breweries of Ireland Ltd.
Sitemap