logo
Main Page Sitemap

Kokkedal slot ejer

Isager 1942 Elisabeth Isager (1948-1976) Socialministeriet (1976-1988) Nordjyllands Amt (1988-) Ann Vibeke Lokdam / Gorm Lokdam.
Selv om Højesteret kom til, at der ikke kunne gives planlovstilladelse, ændrede Naturklagenævnet i 2005 amtets afslag til patin à roulette vintage en tilladelse med den begrundelse af ejerne siden de i 1988 havde fået hoteltilladelse havde haft ret casino khan til at indrette svømmebassin.
Havde Erik Banner sin storhedstid, han var lensmand på Kalø og havde her den senere svenske konge Gustav Vasa kort casino regler som fange.Parken er på 12 ha og indeholder blandt andet Nordjyllands største træ en ædelgran på 36 meters højde og med 25 kubikmeter stammemasse.Fra 1950 under statens ejerskab overgik slottet til anvendelse som drengehjem, senest under Nordjyllands Amt.Came for lunch, had to wait 30 minutes before service started.Efter en renovering med prins Joachim som protektor kunne slottet i 1990 indvies som slotshotel med 20 værelser i selve slottet og 8 ferieboliger i parken.Kernen i det nuværende stolte Kokkedal er stadig Erik Banners solide hus fra det.se også artikler, som begynder med Kokkedal Slot kokkedal Slot.Hovedbygningerne med 3 fløje, hvide mure i to stokværk og med trappegavle tager sig prægtigt ud, ligeså det firkantede tårn, der afsluttes med et lanternespir.Den mest kendte af slotsherrerne er nok Erik Eriksen Banner.Vasa flygtede alligevel som studedriver af hærvejen til Lübech, hvor købmænd hjalp ham over Østersøen til Sverige, hvor han startede et oprør, der førte til Sveriges løsrivelse fra den danske trone.
Da Banner og Vasa var i familie opnåede den svenske fange at kunne gå frit mod sit æresord om ikke at flygte.
Erik Banner holdt fast ved Christian., til han forstod, det kunne koste rigdom og liv.
Han var afholdt på egnen, også i kongelige kredse var han velanskreven.Kokkedal har været meget omtalt der i 1993 blev indrettet svømmebassin i gårdens tidligere ajlebeholder.I 1441 var den daværende ejer, Gotskalk Andersen med på kongens side, mod bønderne.Sørensen (1916-1917) Knudsgaard / Larsen-Brovst (1917-1923) Prins Erik af Danmark (1923-1928).En senere ejer var den meget lærde, magister, peder Eriksen, der på trods af sine 14 uægte børn, var udset til biskop.Efter sin død i 1554 bisattes han i Torslev Kirke, hvor der er rejst en mindesten for ham.
Besøg på slottet i 1922.

Blandt senere ejere i den nyere tid kan nævnes prins Erik, der overtog Kokkedal i en kort årrække i 1917.
I 1988 kom Kokkedal Slot igen i privat eje.

Sitemap