logo
Main Page Sitemap

Läckö slottskyrka
läckö slottskyrka

I dag fungerar den gamla slutna kungsträdgården som Vadstenas största park med en stark historisk laddning.
Slottets östra halva tillhör Landsarkivet och har haft smärre invändiga ombyggnationer under 1900-talet för kontorslokaler.
Många turister kommer med båt och husbil och för dessa liksom boende behöver servicen förbättras.12 Planerad hamnbyggnad i Slottsparken redigera redigera wikitext Statens fastighetsverk och Vadstena kommun har startat ett gemensamt projekt för en ny hamnbyggnad, som ska förbättra servicen för såväl turister och Vadstenabor.Slottet pineapple poke cake jello är ett statligt byggnadsminne sedan den År 1997 inleddes ett omfattande arbete med att återuppföra vallarna och återställa de två fyrkantstornen i borggårdens södra hörn, arbeten som inneburit en av de största förändringarna vid ett svenskt monument under 1900-talet.Bortsett från den nordligaste delen, som delvis tagits i anspråk för den nuvarande Järnvägsgatan och den öppna kajen vid östra vallgraven, har Slottsträdgården bevarats i praktiskt taget hela sin ursprungliga omfattning.På andra våningen ligger även det så kallade Godegårdsrummet, en benämning som det har fått då ett målat brädtak från Godegårds bruk placerats i rummet på senare tid.Den stod färdig hösten 1995.Magnus tilldelades bland annat Östergötland, varpå fästningen började omdanas till ett palats.Olausson, Magnus: Kungliga Lustparker Drottningholm och Haga, Människans Lustgårdar, Läckö slott utställningskatalog, Läckö 1990.Södra delen består i väster av Kalkhagen och i öster av den så kallade Kungs- Eller Slåtts Trädgården, som i stort sett motsvarar den nuvarande Asylparken och sydligaste delen av Hamnparken.Denna del av parken hade sedan 1890-talet tjänat som inhägnad sjukhuspark och Asylparken har även de senaste trettio åren använts mycket sparsamt av allmänheten.5 Den engelska parken redigera redigera wikitext Den nordligaste delen av trädgården närmast Järnvägsgatan har idag karaktären av engelsk park med slingrande gångar, gräsplaner, buskar och rabatter.Den har kallats så då det tidigare antagits att det var där som Gustav Vasa höll sin bröllopsfest 1552, men det har visat sig att slottet inte var byggt till den andra våningen.
Då Asylen byggdes om till bibliotek, hotell och lägenheter på 1980-talet tillkom ett antal parkeringsytor samt en avfallsanläggning.
År 1555 delade Gustav Vasa ut hertigdömen till sina fyra söner och.Fischerström, Johan: Utkast til beskrifning om Mälaren.Trädbeståndet torde ha förnyats successivt.Karling, Sten: Från Tessin till Piper: Trädgårdskonsten i Sverige under ett sekel, Fredrik Magnus Piper och den romantiska parken.Ett bidrag till anläggningarnas historia, Löfstads - Meddelanden från Östergötlands Länsmuseum, Linköping 1992.Större delen av slottsparken ägs dock av Vadstena kommun och förvaltas av dess helägda bolag Vadstena Fastighets.10 Slottsträdgården en kulturskatt redigera redigera wikitext Kartan på skylten visar en redan tillräckligt bebyggd Slottsträdgård i Vadstena.En tidigare planerad bebyggelse med tre flerfamiljshus i den känsliga parkmiljön skulle allvarligt ha reducerat trädgårdens stora kulturella, biologiska och estetiska värde.
Unnerbäck, Eyvind: Vadstena slott : från befästning till renässanspalats, Serie: Kungl.


Sitemap