logo
Main Page Sitemap

Mag je bingo organiseren


Deze herziening treedt op zijn vroegst in 2010 in werking.
Voor speelautomaten gelden andere regels.
Bingo is een klein kansspel als bedoeld in artikel 7c van de frederiksborg slot parkering Wet op de kansspelen.
Antwoord, volgens artikel 7d van de wet wordt als klein kansspel aangemerkt het kienspel (bingo vogelpiekspel, rad van avontuur en vergelijkbare, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen vormen casino europa online gratis van kansspel.De waarde van de prijzen mag per spelronde niet hoger zijn dan 400,- en per bijeenkomst niet boven 1550,- komen.Voor speelautomaten is geen restrictie met betrekking tot de opbrengsten in het algemeen belang.De bingo moet georganiseerd worden ten bate van het algemeen belang en het doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang.Hieronder kan ook het algemeen belang van de organisatie vallen.Voor verschillende vormen van spelen gelden weer andere regels en vergunningvoorwaarden.
De prijzen of premies in geld of goederen, die door de deelnemers aan het spel kunnen worden verkregen mogen per spelronde/serie of set niet meer bedragen dan 400, en de gezamenlijke waarde daarvan mag niet meer bedragen dan.550,- per bijeenkomst.
Bingo, ook voor de bingo geldt dat de opbrengst ten goede moet komen aan een algemeen belang.
Voor prijsvragen met een hoger prijzengeld is een vergunning van het rijk nodig.De exploitant van de kansspelautomaat betaalt de kansspelbelasting over de bruto spelopbrengst.Wettelijke restricties, alleen wanneer een vergunning is verstrekt, is het toegestaan om betaalde spelen te organiseren waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.Alleen verenigingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen mogen een klein kansspel organiseren, met een beperkte prijzenpot.Over het bedrag hoeft slechts eenmaal belasting worden betaald, hetzij door de winnaar hetzij door de organisatie.Voorwaarden voor verenigingen, verenigingen mogen een klein kansspel organiseren, als zij aan de volgende voorwaarden voldoen: De vereniging bestaat meer dan drie jaar.Deze vereniging heeft een krachtens de statuten duidelijk omschreven doel, niet zijnde de organisatie van kansspelen.Kansspelbelasting, wanneer een organisatie een bingoavond, verloting, prijsvraag of andere kansspelen organiseert, kan zij te maken krijgen met kansspelbelasting.Voorbeelden van voorschriften zijn regels ten aanzien van de wijze van het schriftelijk afleggen van de financiële verantwoording.
Wat is een kansenspel?

Wet op de Kansspelbelasting.
Er is geen vergunning nodig voor kleine kansspelen, zoals een bingo- of kienspel.
De Kansspelcommissie heeft beslist dat volgende dossiers prioritair worden behandeld, namelijk wanneer: Er een vraag is vanwege politiediensten of parket en de informatie over de inzetten en uitbetalingen hoger zijn dan deze vermeld in de omzendbrief van het College der Procureurs-generaal (0.20 ct per spel.


Sitemap