logo
Main Page Sitemap

Nääs slott konsthantverk


nääs slott konsthantverk

Stiftelsen har två huvudsakliga ändamål, dels att bevara och levandegöra Näs som kulturarv, dels att främja slöjdens och hantverkets fortlevnad: Stiftelsen skall bevara och levandegöra Näs genom att förvalta, vårda och bevara egendomens inre och yttre miljöer och bereda allmänheten tillträde till egendomen och.
Idag är kursverksamheten på Näs mer aktiv än någonsin och du kan ta del av mängder av kurser inom slöjd, slot klampenborg denemarken byggnadsvård, konsthantverk och folklig kultur.
Syftet var först nationalekonomiskt, men pedagogiken på Näs blev snart huvudändamålet, sedan Abrahamson utsett sin unge systerson, Otto Salomon, till skolans föreståndare (rektor).
Efter Bergs död pokken tournament characters tier ärvde äldste sonen (Theodor) och dottern (Nensy) Näs fabriker (som fadern grundat).Det ansågs att sådan undervisning höll barnen från 'lättja och tiggeri' 5 och gav dem en möjligt att lära sig ett yrke varmed de kunde försörja sig.När nya kyrkan byggdes, flyttades gravstenen till slottsparken invid Näs slotts norra gavel.Verksamheten fortgick till 1960, då den flyttades till Linköping.Undervisning i hantverk till fattiga barn var vanligt redan på 1600-talet.Den främre fasaden dekorerades i nyrenässansstil.Kristina Landahl och Hans Thorbjörnsson, August Abrahamsons stiftelse 2000.Sedan 1898, då slottets sista privata ägare dog, har ingenting förändrats.Näas slott i dess nuvarande form är en tvåvåningsbyggnad med en källare i gråsten.Enligt en sägen skall, kristian II (född 1481; död 1559) ha uppfört ett jaktslott vid Näs.Kökets ytterväggar är 180 cm tjocka medan övriga stenmurarna mäter 120 cm.Föreståndare för Näs från 1912 fram till sin död 1947 var teol.Sommartid ordnas ett flertal hantverkskurser i slöjdseminariets gamla lokaler inom området.Men de hade i regel svårt att få ledigt under längre tid.Libris 349886 Berg, Ingvor; Sandberg Kerstin (1989).
Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook.
Att besöka Näs slott är som att kliva rakt in i 1800-talet.
Yngste sonen (Gottfrid) ärvde godset.Några faktiska belägg finns emellertid inte för detta utan istället tros sägnen ha uppkommit då Kristian IV (som inte var född vid nordiska sjuårskriget) residerade på Näs herrgård fyra dygn under det hotel casino marienlyst helsingör nordiska sjuårskriget (15631570) och då ska ha ägnat sig åt jakt.Stiftelsen bildades enligt ett testamente den v August Abrahamson för att trygga fortvaron av läroanstalten Näs slöjdlärarseminarium på egendomen Näs i Skallsjö, Västra Götaland.År 1872 öppnade August Abrahamson en slöjdskola för pojkar som genomgått folkskolan.Här kan du gå en guidad tur på slottet, äta, bo, handla vackra saker, lära dig rida eller besöka utställningarna i vårt konsthantverksgalleri eller byggnadsvårdscentrum.Slöjd och lek på Näs.Syftet var "att genom fortsatt utbildning av lärare och lärarinnor, som redan ägnat sig åt undervisning, verka för uppfostran i allmänhet och särskilt för användandet därvid av den pedagogiska slöjden".Libris 833313 Berg, Ingvor (1973).Det innehades sedan av medlemmar av hans släkt samt av ätterna Lilliehök, Natt och Dag, Cronsköld, Oxenstierna, Göthenstierna, von Utfall och Reenstierna.
The August Abrahamson Foundation Näs.
Arkitekt för arbetet var Adrian Crispin Peterson som även kom att rita Seminariebyggnaden på andra sidan sjön.

Isbn Björkman Eva antikvarie, Emanuelsson Lena, Overland Viveka, red (2016).


Sitemap