logo
Main Page Sitemap

Örebro slott museum


Askersund, olshammarsgården, verner von Heidenstam, nobelpristagare i litteratur 1916, föddes.
Exakt vad en ny basutställning på slottet skulle visa upp är än så länge oklart.
Läs mer om Örebro Slott Örebro slott har varit stadens medelpunkt i över 700.Modelljärnvägen Här byggs en modell av banområdet i Hallsberg upp.1800-talet, i början av 1800-talet skedde på nytt en renovering och fick slottet sitt nuvarande yttre utseende tack vare medel från riksdagen samt privata bidrag.Flera av hans böcker hade den fiktiva staden Wadköping som spelplats, till exempel Markurells i Wadköping.Projektet är ett slottet glucksburg samarbete med Svensk form Örebro län.Det är ett fantastiskt hus att bygga upp någonting i, fast det får inte bli ett för stort glapp mellan människors förväntningar och det som vi visar upp.Stripa gruvmiljö Under sommaren går det att gå guidade turer i den unika, välbevarade gruvmiljön ovan jord.I just Degerfors finns nu ett fotbollsmuseum.Det är spännande att ta fasta på frågan om språk och identitet.Postmuseet Ett äldre postkontor finns uppbyggt här.Anckarsvärds magasin, om gårdens 400-åriga historia med bland annat brännvinsbränning.Skomakaren i Ställdalen slog igen redan på 1960-talet.Herman Hofberg 1873 avgått som föreningens ordförande upphörde verksamheten.
Ny slottsherre efter att han utfört sitt uppdrag i Lübeck till full belåten.
Carl Stenberg och bytte 1879, nerikes fornminnesförening.
Arbetarmuseet Gråbo Tre arbetarehem finns iordninggjorda här.Ingång i sydvästra tornet vid turistbyrån.Fotbollsmuseet, fotbollen har länge varit en viktig del av Degerfors.Närke i traditionella kulörer, med exempel på hur traktens fasader var målade förr.Utanför museet står statyn, manlig bronstorso (avtäckt 1950) av, britta Nehrman.Själva museet har sitt ursprung i de samlingar, som 1858 omfattade 28 föremål.De finns i flera olika byggnader i närheten av Tingshuset i centrala Kopparberg: Allmoge och folkmuseet I ett gammalt spannmålsmagasin visas föremål från 1600-talet och framåt.Bland annat har en komplett lanthandel med varor från tiden byggts upp.


Sitemap