logo
Main Page Sitemap

Sara slott petersen kæreste


1777: Hans Gregersens hustru af Fredericia er gudmor, da Hans Thomsen og Mette Gregersdatter får døbt sønnen Gregers Hansen.
Juni 1762: Jens Pedersen er udlært som handskemager hos Jørgen Iversen af Kolding Handskemagerlav.
1755: Christen Jensen lotto vindertal onsdag af Skærbæk i Taulov sogn troloves til Hans Udzens datter af Gudsø.1773: Viet Bertel Jensen af Eltang og Ole Clausens enke af Studsdal.Da Hoffet i anledning af Pesten 1711 boede på Koldinghus, forærede Frederik den IVs søster, Prinsesse Sophie Hedevig, skolen en sum penge til nyt inventar, men få år efter var skolen så faldefærdig, at man var nødt til at flytte det nye inventar over.Festo Circum 1751: Anne Hansdatter af Store Andst er fadder, da Simon Jensen og Mette Kierstine Hansdatter i Harte får døbt datteren Maren Simonsdatter.Men man havde ingen penge og måtte bygge på kredit.
Hans Christopher døbes den.
Kirken søgte at reparere den, men efterhånden blev ludvig den 14 slot det umuligt at gøre den i stand, og Thura siger om den, at den indvendige så ligere ud til et af fjenden ødelagt og forstyrret hus end en kongelig skole, efterdi katedre, borde og bænke i skolen.November 1772: Hos oldermand Niels Jørgensen bliver Jens Pedersen indskrevet i Kolding Handskemagerlav.1766: Jes Jensen af Ødis Bramdrup, søn af Jens Terkelsen og Sitzel Jensdatter, troloves til Maria Thomasdatter, datter af Thomas Christensen og Maren Jepsdatter i Taps Uhr.Olsen og Michel Christensen.1765: Christen Madsen af Skærup vies til Maren Pedersdatter af Vester Nebel.1702: Rytter Jens Bertelsen får døbt sønnen Johan Wilhelm Jensen.December 1762: Handskemager Jørgen Jensen af Kolding Handskemagerlav tager sin søn i lære ved navn Hans Jørgensen.Christen Hansen og Anders Bierg af Oddersted er blandt fadderne.De erklærede da, at så ville de eligerede og borgerne bede kancelliet og Kongen om at få en ny Magistrat udnævnt, fordi den nuværende ikke ville efterkomme sine pligter.Juni 1755: Iver Jørgensen er udlært som handskemager hos Jørgen Jensen af Kolding Handskemagerlav.
1731: Baltzer Thomsen af Skærbæk i Taulov sogn får døbt sønnen Hans Baltzersen.
Sitemap