logo
Main Page Sitemap

Schwerin slott skåne


Martina blev änka 1840 och slotsstalden vejle sonen Jules tog över Sireköpinge.
7 Noter redigera redigera wikitext Skarhult, boken "Den dolda kvinnomakten" Sydsvenskan, "Alexandra von Schwerin: Vår sexuella frihet är återigen under belägring" Sydsvenskan, "Alexandra von Schwerin: Sveriges kvinnor - sträck på er!
Kvinna i stormaktstidens svenska välde.
Hans änka Mette Rosenkrantz på Vallö slutförde det ombygge av Skarhult som påbörjats av hennes förste make.Erik Brahes hustru Stina Piper, barnbarn till Christina Piper, fick Skarhult i morgongåva år 1754 och hon drev godset fram tills hon gifte om sig med Ulrik Scheffer 1773.Vid Werner von Schwerins bortgång 1988 ärvdes Skarhult av sonen Carl Johan von Schwerin, som idag äger Skarhult tillsammans med sin hustru Alexandra von Schwerin.Han blev 1752 överste för livregementet till häst och tjänstgjorde som lantmarskalk vid 1751-52 års riksdag.Ätten De la Gardie redigera redigera wikitext Enligt historieskrivningen skulle länge greve Pontus Fredrik De la Gardie ha köpt Skarhult av Corfitz Trolle.Den dolda kvinnomakten (1).Förutom Skarhult ägde Beata von Königsmarck också Marsvinsholms slott utanför Ystad samt Velamsund utanför Stockholm.Beata von Königsmarck var dotter till fältmarskalk Hans Christoffer von Königsmarck.På en stentavla över en inkörsport i den östra fasaden finns en inskription som anger att riksrådet, sten Rosensparre lät uppföra den " thette hus" alltså slottets östra länga år 1562.Vid Peder Oxes död 1575 ärvde hans hustru makens stora förmögenhet och blev därmed Danmarks rikaste kvinna.Trots att västlängan överflyglar sydlängan, är sydlängans gamla gavel bevarad.Slottet, som länge stått tomt, var i dåligt skick och Schwerin lät fortsätta restaureringsarbetet efter Brunius förslag.
Dessa förstärktes ytterligare av breda vallgravar.Han satt i Eslövs kommunfullmäktige för moderaterna under 1970- och 1980-talen.Tillsammans med Werner fick hon barnen Ebba 1807, Martina 1809, Carl Johan Gustaf Adolf Julius (kallad Jules) 1810 och Carl Filip 1815.I statsvetenskap vid, lunds universitet och, master of Business Administration vid, handelshögskolan i Stockholm.Denne var dock mycket ung och Skarhult arrenderades därför ut till Knut Laurin till dess att han var tillräckligt gammal för att kunna ta över driften.Sedan västlängan tillbyggdes har slottets former varit sig rätt lika.Jag är uppvuxen med starka kvinnor men som gift sågs jag plötsligt bara som fru till Carl Johan von Schwerin.
Ätten Brahe redigera redigera wikitext Erik Brahe fick sin militära utbildning vid Norra skånska kavalleriregementet där han avancerade till major.

Sedan 2012 odlar Skarhult också på 85 hektar ekologiskt enligt krav.
Den mesta tiden tillbringade han på sina många uppsvenska gods.


Sitemap