logo
Main Page Sitemap

Slottet i oslo fakta


Mars 1999, på dagen 150 år etter at Slottet ble overlevert til daværende hoffsjef.
Den danskfødte Hans Ditlev Franciscus Linstow (1787-1851) fikk oppdraget med å tegne Slottet.Flere funksjoner var uhensiktsmessig plassert.Kong Oscar Is nærmeste familie var større enn den hvedholm slot tilbud avdøde kongens hadde vært.Den ble plassert i fundamentet til alteret i det fremtidige Slottskapellet.Begrenset gjenbruk, det kongelige slott, kongens offisielle residens i Oslo, ligger for enden av Karl Johans gate, med adresse Slottsplassen 1 (endret fra Henrik Ibsens gate 1, tidligere Drammensveien 1). .Etter at, stortinget i 1822 hadde bevilget penger til bygging av et slott i Oslo, ble det diskusjon om hvor Slottet skulle ligge; både Hovedtangen (ved Akershus Tøyen og Hammersborg ble foreslått, men kong Karl Johan holdt bestemt på den nåværende beliggenhet, på toppen.Ny fasade, da Kong Carl Johan døde i 1844, ble det klart at Slottet var for lite til å dekke den nye kongefamiliens behov.Georg Bull ) foran slottet, der rytterstatuen av Karl Johan ble satt opp.Samme år fikk Statsbygg i oppdrag å iverksette en rehabilitering for å løse nødvendige behov og bringe Slottet opp til et akseptabelt bruksnivå med innredning av ny kongebolig som det avsluttende leddet i prosessen.Hovedbygningen ble hevet til tre etasjer og fikk valmtak, som imidlertid ble bygd om til flatt tak i 1845, samtidig med at fløyene ble forlenget.Kjelleretasjen ble avsatt til husholdningsrom og tjenerbolig.Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook.Etasje inneholdt kongens dagligværelser og representasjonsrommene, med den store festsalen som hovedrom.Slottsparken har et totalareal.Bygningen stod ferdig i 1848 og ble tatt i bruk av Oscar.
Det første det ble fokusert på, var det elektriske anlegget, som var i en bekymringsfull tilstand.
Plassen avsluttes mot Karl Johans gate av en terrasse med trapp og balustrader, utført av stadskonduktør.Berner i 1957 (arkitekt Arnstein Arneberg) og i (arkitekt Narud-Stokke-Wiig A/S).Den fikk sin endelige utforming fra 1838 av den danskfødte gartner Martin Mortensen.Kong Olav hadde slottet som fast bolig i hele sin regjeringstid (19571991 mens kong Harald og dronning Sonja først flyttet inn i 2001.I Kong Olav V regjeringstid (1957-1991) ble det foretatt enkelte oppussings- og vedlikeholdsarbeider, blant annet i en del av Slottets representasjonsrom.Etasje bestod av representasjonsrommene med den store festsalen som hovedrom.Den sørvestlige delen av parken, Dronningparken, er inngjerdet, og ligger i flukt med Slottets stallbygninger.Den offisielle innvielsen fant sted.Det var først etter 1905 at Slottet ble permanent kongebolig.


Sitemap