logo
Main Page Sitemap

Slottet oslo vaktskifte


slottet oslo vaktskifte

Hans all bonus objectives in legion Majestet Kongens Garde er Kongehusets militære livvakt.
Vaktholdet utføres i nært samarbeid med politiet.
Vakttjenesten ved Slottet og Akershus festning utføres i Gardens karakteristiske paradeuniform og med stor vekt på den seremonielle delen.
Vaktparader, om sommeren gjennomføres egne vaktparader.Vaktskifte, hovedavløsning mellom avtroppende og påtroppende vaktstyrke skjer hver dag klokken.30.Kong Harald inspiserer Garden i deres leir på Huseby (Foto: Scanpix).Garden skal sørge for Kongefamiliens sikkerhet i fred, krise og krig.Ruten som følges går fra festningsplassen, Kirkegaten bort til Karl Johan og opp til Slottet.Når dette skjer, kunngjøres normalt i terminlisten på Gardens eget nettsted."Det kongelige norske Gardeskarpskytterkompagni" ble opprettet.Kongens Garde har i dag fast vakttjeneste ved Det kongelige slott, Skaugum Hovedgård, Bygdø Kongsgård når den er i bruk, Akershus festning og Huseby leir.Garden holder oppvisninger på Slottsplassen om sommeren, til glede for turister og fastboende.Kongens Garde har stått vakt ved Det kongelige slott og andre kongelige residenser siden 1888.Mot slutten av unionstiden ble Garden overført til Kristiania,.M.Paraden ankommer slottsplassen.Foto: Thomas Kristiansen, Det kongelige hoff.
Vaktparaden består av påtroppende og avtroppende vaktstyrke ved Det kongelige slott, ledet av korps fra Forsvarets musikk.
Garden står vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året.13.30 for deretter å gjennomføre hovedavløsning.November 1856 for å bidra til vaktholdet rundt Kong Oscar I i Stockholm.Om sommeren gjennomføres det noen ganger konsert eller drilloppvisning i forlengelse av hovedavløsningen. .Paraden starter på Akershus festning klokken.10 med ridende politi i front.Når dette skjer, kunngjøres på Gardens eget nettsted.Garden skal s rge for Kongefamiliens sikkerhet i fred, krise og krig.Unio er partipolitisk uavhengig og er med v re 360 000 medlemmer Norges nest st rste hovedorganisasjon for arbeidstakere.#156 Od : djani Datum.
#117 Od : Zlaja.
Sitemap