logo
Main Page Sitemap

Østruplund slottet

Servicelovens intentioner er netop at stille det enkelte menneske fri til at træffe egne valg og bestemme over eget liv.
Brugerindflydelse, borgerne har indflydelse på kostplan, aktiviteter, beskæftigelse, ferier og indkøb.Målgruppen er blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt.I daglig tale er de kendt under det fælles navn Østruplund.Kører man fra Østrup og ud ad Grusgyden mod Klintebjerg får man den smukkeste tur.I Østrup er der også en legeplads, som drives af beboerforeningen.Hvis den enkelte borger ønsker det, bliver de pårørende indbudt til individuelle planmøder, hvor der lægges plan for borgeren.Aktiviteter kan være: Bowling/vinterhalvåret Gokart/sommerhalvåret Kørsel Fiskeri Skole Naturkalender Tøseklub Strandrensning Sport og/eller aktiviteter med Krop og Bevægelse som omdrejningspunkt Månedlige fælles aktiviteter med ture væk fra matriklen med feks.Det smukke indtryk, landsbyerne giver, har fået regionsplanen til at kalde Østrup for en bevaringsværdig landsby.Afdelingen har fælles opholdsstue og køkken.Østruplund har egen kantine, og borgerne fra beskæftigelsestilbuddet hjælper med at lave mad.På Østruplund har vi en støtteforening for pårørende, som holder møde to-tre gange hvert.
Vi yder verbal vejledning og fysisk støtte til alle opgaver samt støtte og guidning sachsenlotto jackpot aktuell i forbindelse med interaktion med omgivelserne.Borgerne har mulighed for at tilkøbe madordning, kosten afregnes med hver borger én gang om måneden.Moderat socialpædagogisk intervention: For håndtering af moderat sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren behov for personalemæssig døgndækning herunder moderat struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.Østruplunds opgave, vi anvender neuropædagogik i tilbuddet, som er en pædagogisk fremgangsmetode, hvor man tager udgangspunkt i personens ressourcer og funktionsniveau.9 sving står der på et skilt, før man kører ind Daugstrup, og det er rigtigt, at vejen snor sig gennem kongelige slotte dk haver christiansborg slot planlaeg besoeg paa aabningstider landsbyerne Daugstrup og Østrup.I 1797 gifter kancelliråd Elias Jørgensen Møller sig til gården og opfører et hospital til fire til fem fattige mennesker, hvis underhold til evig tid skulle besørges af Østrupgård.Personer med dom er omfattet af Straffeloven og Retssikkerhedsloven.


Sitemap