logo
Main Page Sitemap

Svaneholm slott cafe


På väggarna hänger porträtt av Macklean.
Innehåll, svaneholm började byggas på en holme i, svaneholmssjön omkring 1530.
Axel Gyllenstjärna testamenterade slottet till sin systerson.3 4 På slottet finns en utställning om de spöken som somliga tror hemsöker slottet, många har haft upplevelser som de betraktat som spöklika.I Mackleanrummet finns en utställning om Rutger Mackleans liv och verk.År 1985 reparerades rökhuset av Skurups Scoutkår.Källaren består av ett avlångt rum, där slottets garnison var förlagd.Worldcat.org/oclc/ Svaneholm: årsskrift 1997.I biblioteket fanns 700 volymer, men hälften av böckerna blev sålda på en auktion i Lund efter hans död år 1816.På vindsvåningen finns ett skytteloft med skyttegluggar och kastgluggar.I en annan del finns en restaurang.Alla längorna hade från början tre våningar.I parken ordnas sommartid konserter, utomhusvigslar och andra aktiviteter.Svaneholm har inte fått mycket av renässansens prydnadselement; de enda utsmyckningarna är trappgavlarna och den smala vita murfrisen som löper runt slottets utsida.Den fick nytt yttertak, ny köksinredning, man drog in el och iordningställde vatten och avlopp.Aquatint av, ulrik Thersner 1816, återgiven i verket, fordna och närvarande Sverige 1818.Eva Hallenborg-Ehrensvärd : : den sista grevinnan på Svaneholms slott : utställning.
Håriga mannen Ligger under sängar och sträcker fram sina håriga armar.
Skurup: Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening.Byggarbetet påbörjades omkring år 1694.Skytten Väcker folk med sina gevärsskott.2 casino online vive la suerte En av de största attraktionerna i Svaneholm slott är Mackleanrummet, som byggdes direkt när Rutger Macklean hade flyttat in i slottet 1782.5 6 7 Tegelgavel på ekonomibyggnad, uppförd 1872 Restaurangmatsalen i slottet Noter redigera redigera wikitext Mårtensson, Eric (2007).Han lät dessutom fylla igen vallgraven kring slottet.
Kreneleringar och två blindvåningar på en av längorna tillkom.
På senare år har huset fungerat som festlokal och har ett flertal gånger utsatts för skadegörelse.Den tidsepok som satt sin största prägling på slottet är renässansen.

Sitemap