logo
Main Page Sitemap

Tølløse slot historie

Tårnet på bygningens nordside og de to gavle blev nedbrudt, og husene forenedes under spicy california poke recipe eet tag.
Solgte han Tølløsegård til kammerjunker Jacob de Neergaard for 1 mill.Hans enke afhændede herefter i 1768 gården til Johan Thomas Neergaard, som ved købet af denne blev Midtsjællands største godsejer.Brostrup Albertins enke Charlotte Amalie West beholdt gården et par år efter hans død.Tølløsegaard blev herefter overtaget af Peder Oxes søster, Sidsel Oxe, der døde barnløs fire år senere.Den senere om- og udbyggede trefløjede hovedbygning genopførtes efter brand 1942.
November 2018 fra p?sideId175972.
Køberen var handelsgartner.Hvem der i denne periode sidder på lenet er uvist.Han solgte godset til grosserer.I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit Ø "Mierlöze herrit".Tølløse Slot, tølløse Slot, også kaldet, tølløsegård, er en herregård, der ligger i, tølløse Sogn ved byen.Ved reformationen 1536 tilfaldt slottet kronen, og kong, christian III overdrog det til den sidste katolske biskop i Århus Stift.Jakob Brockenhuus overtog lenet.
Gården ejedes af slægten Zeuthen og var hovedsæde i baroniet.
Byttede, den til Peder Oxe.

Sitemap