logo
Main Page Sitemap

Tølløse slots efter


Bevilling til uskiftet bo.1.1758.
B: 1) Johanne Cathrine Torbensdatter 22 2) Jens Torbensen.20 Christen egeskov slot halloween Mariager, degn i Gunderslev og Skelby.Ernst Vilhelm May, amtskirurg i Husum 4) Mette Kirstine Stolpe, død.B: 1) Erik Christian Lemvig, præst casino atrium prague address i Ringsted og Benløse 2) Casper Lemvig, præst i Endeslev og Vråby 3) Ellen Cathrine Lemvig, enke efter Michael Steensen i Køge.3B: a Jacob Kaalund, student b Jens Kaalund, student c Cathrine Elisabeth Kaalund, hos sin stedfar Abraham Mortensen Schrøder, successor i Torkilstrup 5) søster Karen Jacobsdatter.m.B: 3) Peder Mathias Hjort 11 4) Hans Markus Hjort 5 5) Birgitte Hjort.196 Christian Frederik Vilgaard, klokker i Slagelse, der døde.5.1791, fol.444B, 450, 459B, 468, 480B, 484B.
E: Torben Poulsen Lindorf, skoleholder i Skudeløse.Samfrændeskifte.2.1763 23 Jens Nielsen Munch, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg.FM: 1 fasters mand Henrik Henriksen Bytzov, præst i Reerslev og Vindinge 2 morbror Christian August Møller, fuldmægtig ved proviantgården i København.E: Niels Iversen Møller, skoleholder i Nordrup.30.5.1775, side 23, 31,.FM: fasters mand Henrik Buch, møller i Ske Old i Haraldsted sogn.125 Christen Hager, degn i Benløse.175 Claus Clausen Plum, præst i Korsør og Tårnborg.6B: a Andreas Fjelsted i Bragernes, amtmand i Christiania stift i Norge b Hans Fjelsted, krigsråd og tolder i Præstø c Esajas Fjelsted, birkedommer i Vallø stift og forstander på Vallø hospital d Karen Fjelsted i København, enke efter Mathias Jensen Hvid, præst i København.17 Anne Christensdatter Kjærulf i Terslev præstegård.
36 Morten Hansen Vadum, skoleholder i Pedersborg.
206 Hans Mandrup Tuxen, degn i Hejninge, der døde.9.1796, fol.483, 484B, 489, 503B.


Sitemap