logo
Main Page Sitemap

Visborg slott visby


Gotland was again taken into Sweden's possession in 1645, by the Treaty of Brömsebro, after 300 years of Danish rule.
I maj 2011 öppnade Biostaden ytterligare en salong med 103 platser och möjlighet till digitala 3D-visningar.
22 Bilismens ökande prioriterades genom olika åtgärder under 1900-talets första hälft.Retrieved b c d e f g Martinsson, Örjan.De övriga kyrkorna övergavs i och med reformationen, och i midfastan 1528 började borgerskapet kompensera sig för lübeckarnas plundring genom att börja plocka ut "ransoner" ur Drottens kyrka.Krig och farsoter drabbade dock staden hårt, 1720 fanns 1 186 mantalsskrivna personer i staden.Gotlandstrafiken nu och.Unesco, world Heritage site list.Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2018 och befolkningsförändringar 1 juli30 september 2018, Statistiska centralbyrån, 12 november 2018, läs online a b c Tätorter 2015; befolkning, landareal, andel som överlappas av fritidshusområden, Statistiska centralbyrån, läs online Befolkning i tätorter, Statistiska centralbyrån, läs online.Na 1361 kwam Gotland in verval.
Efter slaget förhandlade Visbys invånare med kung Valdemar och överlämnade staden utan strid mot att i gengäld danske spil casino på ipad få sin ställning som hansestad bekräftad genom nya privilegier.
Egentligen är det inte förrän Erik av Pommerns överlämnande av Visborg slott till Olof Axelsson Tott år 1448 som den danska perioden kan sägas börja.
1,800 Gotlanders were killed in battle in front of the city.Het was beurtelings onderdeel van Zweden en van Denemarken tot het in 1645 bij de vrede van Brömsebro definitief aan Zweden kwam.Kongresshallen, som fick namnet Wisby Strand Congress Event Gotland, invigdes den och kom att kosta 188,6 miljoner kronor vilket var 52 miljoner med än beräknat.Solbergabadet invigdes 1961, och genomgick en omfattande renovering.Retrieved lottsguiden, S:ta Karin, Sverige Slottsguiden, S:t Per och S:t Hans, Sverige Englund, Peter (2003).De hoofdstad van het eiland is, visby, dat ook wel bekendstaat als de rozenstad door de vele rozenstruiken die er groeien.Retrieved 1 February 2015.Årtalet har kunnat anges efter så kallade årsringsdateringar av en träbjälke i tornets tredje våning.
In de loofbossen kan men in de herfst zwarte truffels vinden.
Länsteatern på Gotland etablerades 1995 i ett samarbete mellan kommunen, staten och den fria ensemblen Bryggeriteatern.

Sitemap