logo
Main Page Sitemap

Västerås slott gustav vasa


västerås slott gustav vasa

Redan samma år ledde han de uppror som skulle fördriva Kristian.
Lübeck hade också understött Fredrik, som efter sin tronbestigning lovade staden omfattande privilegier i alla de nordiska rikena.Om hans barn- och ungdom finns många sägenartade berättelser.Kungens ökade maktkrav uttrycktes också i en effektiv skatteuppbörd och i en hård reglering av näringslivet.Senare historik redigera redigera wikitext Under senare delen av 1600-talet påbörjades renoveringsarbeten på slottet under ledning av arkitekten Mathias Spieler som var nära vän med Jean de la Vallée och Nicodemus Tessin.ä.Guds ord skulle renliga predikas i riket.Gustav Erikssons far var riksrådet Erik Johansson, och han föddes på Lindholmens gård i Uppland.Derry, A History of Scandinavia.Föräldrar riksrådet Erik Johansson Vasa och Cecilia Månsdotter Eka.Här är ett filmklipp från SVT.Kungen krävde medinflytande över tillsättningen av kyrkliga tjänster och ekonomiskt bistånd från kyrkan.Gustav Vasa använde skulden till Lübeck som motivering när han 1530 började kräva kyrkklockor av församlingar och kloster.Under 1800-talet gjordes en del inre förändringar och under 1920-talet genomfördes en restaurering av slottet ledd av Västerås stadsarkitekt Erik Hahr och då koncentrerade man sig främst på rikssalen med intilliggande utrymmen och residensvåningen.Annars var han utrikespolitiskt försiktig.
Gustav ställde upprepade krav på kyrkan, och på riksdagen i Västerås 1527 beslöts om indragningar av kyrkogods.
De förbättrade finanserna gav honom möjligheter att på 1530-talet öka sin militära upprustning.Kronans ökade maktresurser beskatning af firma bonus krävde en mera effektiv organisation.Den avsatte kungen flyttades till Örbyhus kort innan han dog, av förgiftad ärtsoppa säger historien, men återfördes sedan till Västerås för att begravas i Västerås domkyrka.Ett kärntorn byggdes därför vid Svartåns utlopp i Mälaren.Den mest kände fången på slottet var Erik XIV som var fängslad där 1573-74.1961 flyttade Länsstyrelsen till ett nybyggt landsstathus och slottet renoverades 1965-66 under ledning av arkitekt Nils Tesch.Tidigare hade de fört dem huvudsakligen vip casino bonus codes till hamnarna i Blekinge.Under riksdagen 1544 gjordes Sverige till ett arvrike, men sanktionerade även den nya satsning på en inom landet rekryterad krigsmakt som Gustav redan inlett.Han satt fången på Kalö slott i Jylland, men lyckades i september 1519 fly till Lübeck.

Sitemap